1. Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah.
 2. Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču.
 3. Sestava in vlaganje mandatnih tožb in izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z upravljanjem večstanovanjsko stavbe.
 4. Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem.
 5. Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo lastnikov večstanovanjske stavbe.
 6. Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb.
 7. Vodenje evidenc izvršb.
 8. Priprava poročila o rezultatih izterjav.
 9. Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave najemnine in drugih stroškov, ki jih najemnik ni plačal.
 10. Pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb.
 11. Priprava najemnih pogodb za skupne prostore.
 12. Priprava predlogov za odpoved najemnih razmerij za skupne prostore.
 13. Svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v večstanovanjski stavbi in vzdrževanju skupnih prostorov, delov in naprav ter zemljišča stavbe.