1. Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje in ažuriranje evidenc o lastnikih in najemnikih stanovanj in poslovnih prostorov ter o najemnikih skupnih prostorov.
  2. Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe in funkcionalnih zemljiščih.
  3. Arhiviranje vse dokumentacije.
  4. Dajanje informacij lastnikom stanovanj.
  5. Organiziranje lastnikov, priprava sestankov, informiranje in pomoč pri odločanju.
  6. Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.