DONF d. o. o. je nepremičninska družba s tradicijo v upravljanju in vzdrževanju stanovanjsko-poslovnih stavb. Na domačem trgu delujemo od leta 1991.  V 25-letih delovanja smo si na področju upravljanja pridobili veliko izkušenj in se usposobili za organiziranje upravljanja po določilih Stanovanjskega zakona in po določilih Stvarnopravnega zakonika. Družba razpolaga s potrebnim strokovnim kadrom, in dograjenim računalniškim sistemom podjetja Imagine d.o.o..

Trenutno upravljamo z več kot 50 večstanovanjskimi in poslovnimi objekti v Ljubljani in njeni okolici.

DONF d.o.o.

NAŠE STORITVE

Glavna dejavnost družbe je upravljanje z nepremičninami, ki obsega upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi objekti...