PREDSTAVITEV

DONF d. o. o. je nepremičninska družba s tradicijo v upravljanju in vzdrževanju stanovanjsko-poslovnih stavb. Na domačem trgu delujemo od leta 1991.
V 25-letih smo si na področju upravljanja pridobili veliko izkušenj in se usposobili za organiziranje upravljanja po določilih Stanovanjskega zakona in po določilih Stvarnopravnega zakonika. Družba razpolaga s potrebnim strokovnim kadrom, in dograjenim računalniškim sistemom podjetja Imagine d.o.o.

PREBERITE VEČ O PODJETJU