Glavna dejavnost družbe je upravljanje z nepremičninami, ki obsega upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi objekti
ter vse svetovalne in izvedbene storitve po Stanovanjskem zakonu.

Naše storitve upravljanja nepremičnin sodijo v naslednje sklope opravil:

 1. organizacijsko administrativna opravila 
 2. tehnično strokovna opravila 
 3. finančno računovodska in knjigovodska opravila 
 4. pravno premoženjska opravila

Poleg storitev upravljanja nudimo tudi storitve vzdrževanja in obratovanja, in sicer:

 1. organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del
 2. hišniška opravila
 3. čiščenje skupnih prostorov
 4. urejanje okolice

SODELOVANJE Z LASTNIKI

ZAKAJ ZASLUŽIMO VAŠE ZAUPANJE?

 • Lastnikom omogočamo takojšen vpogled v poslovanje in finančno stanje hiše.
 • Račune izstavljamo po dejanskih stroških. Priloga položnice je natančen delilnik stroškov.
 • Za neplačnike računov se vrši sodna izterjava preko sodišča.
 • Investicijska dela izvajamo po ključu »najboljši ponudnik«. Ponudnika na podlagi ponudb izbere nadzorni odbor.
 • Smo podpisniki kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami.

I. Storitve v zvezi z upravljanjem nepremičnin