Ime in priimek

  Št. stan.

  Naslov

  Tel. št.

  Vaša e-pošta

   

  Stanje vodomerov na dan

   

  Stanje vodomera

  Poraba vode

   

  hladna voda

  topla voda

  hladna voda

  topla voda

  KUHINJA

  KOPALNICA

  WC

  Stanje vodomera oddajte do 20. v mesecu v nabiralnik upravnika, pošljite po faxu ali e-pošti.

  Če boste obrazec za porabo vode oddali prepozno ali pa ga ne boste oddali, vam bomo vodo obračunali v višini porabe prejšnjega meseca.

  Datum: